World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Saturday, July 9, 2016

Folk Songs - Song Number 1

The following folk song and notes arrangement is taken from the book Mga Ginto sa Iloilo (Golds of Iloilo) by Felicisima Torres Campos. Together with its original lyrics is its English translation below.


Song No. 1
Dutang Hamili


The local Hiligaynon version of the Philippine National Anthem is translated from the original Spanish version "Marcha Nacional Filipina" by Jose Palma. This translation in Hiligaynon was made possible by SUMAKWELAN Society - an organization of literary writers and journalists in Hiligaynon and Kinaray-a language in a meeting held at the now defunct Dainty Restaurant, Iloilo City on December 16, 1989. The meeting was presided by the former Sumakwelan National President Conrado J. Norada, former governor of Iloilo. 


Notes Arranged by: Professor George C. Canicula


Dutang Hamili


Dutang hamili
Mutya nga sidlanganon
gugmang ga-dabdab
Kami gapalangga

Duta sang gugma
duyan sang baganihan
Sa  manunulong
dili magpalupig

Sa tagumon mong langit
Harupoy dagat kag kabukiran
gasili nagasilak
Ang binalaybay sang kahilwayan

Sa imo nga hayahay
Nagasiga ang kadalag-an
Bituon mo kag adlaw
tubtub san-o di gid makulapan

Dutang maanyag sang kapawa
kag gugma matam-is
magpuyo sa sabak mo
Kahimayaan sang imo kaanakan
Manginmatay pagdampig sa imo.


No comments:

Post a Comment

Nuffnang Ad