World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Sunday, January 3, 2010

Bitay Speech

Ang mga dampog magkapala,
Ang mga alupu-ok magpahawa;
Kay ang mga kasakit nga bugana,
Gintigaylohan sang himaya.


Maghimaya ka, O Reina nga langitnon,
Kay ang gindala sang imong tiyan;
Nabanhaw nga wala maglidan,
Siling sang Iyang pinamulong.


O, halangdon nga Prinsesa,
Emperatrizsa langit kag duta;
Atubanga ang himaya,
Talikdi ang kasakit kag kagha.


Ang kalibutan magkasadya,
Maghimaya ang tanan;
Magkalipay ang mga kataohan,
Kay ikaw ang ambahanon nila.


Magkalipay kag magkasadya,
Kay nian natapus na;
Ang pagpanubos sang mga sala,
Sang mga inanak ni Eva.


Natapos na ang tanan,
Ang unos sa kalangitan;
Kag natigaylo na nian,
Ang himaya nga walay katubtuban.


Yanang bilidhon mo nga korona
Nga sa ulo mo pinahamtang;
Amo’ng tanda sang paghigugma,
Sang Dios sa kalangitan.


Busa paalam na ako,
Sa mahal nga atubangan mo;
Kag didto magahulat ako,
Sa langit nga Emperio.


Didto ikaw koronahan,
Sa langit, himaya nagaluntad;
Nga ginatigana nga daan sa imo,
Sang Santisima Trinidad.
Viva! Viva! Viva la Virgin Maria
Viva! Viva! Viva!
Intro:  Alleluia, Alleluia
Quia quem meruistre portare,
Alleluia, Alleluia
Resurrexit sicut dixit,
Alleluia, Alleluia,
Ora pro nobis Deum,
Alleluia, Alleluia.


Angels below answer:


Alleluia, Alleluia
Regina Coeli
Iaetare, Alleluia

No comments:

Post a Comment

Nuffnang Ad